banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đăk Hà
30-5-2024
Từ ngày 29/5/2024 đến ngày 305/2024, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hồ Văn Đà, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Phó Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đăk Hà.
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đăk Hà
Quảng cảnh buổi làm việc. Ảnh: QV

Ngày 29/5/2024, Đoàn giám sát đi khảo sát thực tế và làm việc tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường DH, Nhà máy tinh bột sắn Tây Nguyên, Trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã Đăk Mar và điểm mỏ khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Huy Hoàng. Sáng ngày 30/5/2024, Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện, tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn có liên quan.

Kết quả giám sát cho thấy, UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, quán triệt về bảo vệ môi trường đến toàn thể các phòng, ban, ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, đã phát động nhiều mô hình chung tay bảo vệ môi trường; mô hình phân loại rác tại nguồn, bước đầu nâng cao nhận thức và có chuyển biến tích cực trong việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; trên địa bàn huyện có Nhà máy xử lý chất thải rắn của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ môi trường DH, hoạt động bằng công nghệ đốt và sản xuất mùn, phân hữu cơ nên rác thải sinh hoạt trên địa bàn được xử lý cơ bản; chất thải rắn công nghiệp thông thường được các doanh nghiệp, chủ dự án hoặc chủ nguồn thải thu gom và chuyển giao cho tổ chức, cá nhân có chức năng phù hợp để thực hiện xử lý; chất thải nguy hại được Trung tâm y tế huyện thu gom vận chuyển đến cơ sở xử lý; các đơn vị đã cơ bản thực hiện đúng quy định của pháp luật lập, xây dựng các thủ tục môi trường để cấp có thẩm quyền xác nhận, phê duyệt và thực hiện chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ…

Đoàn khảo sát thực tế xử lý rác thải của Công ty TNHH Thương mại và

Công nghệ môi trường DH. Ảnh: QV

Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng người dân xả rác thải sinh hoạt bừa bãi, lạm dụng các loại thuốc trừ sâu, việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đạt tỷ lệ thấp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; việc triển khai thực hiện phân loại rác tại nguồn trên địa bàn huyện còn lúng túng; công tác đăng ký môi trường chưa được quan tâm đúng mức; công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường còn ít; vẫn còn một số cơ sở, tổ chức, doanh nghiệp ý thức trong việc bảo vệ môi trường chưa cao, nhất là các trang trại chăn nuôi heo; nhân lực làm công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện và các xã còn hạn chế về số lượng, về chuyên môn nên việc tiếp cận, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác bảo vệ môi trường chưa hiệu quả.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của huyện trong công tác bảo vệ môi trường trong thời gian qua và đề nghị UBND huyện chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn khảo sát thực tế tại một số đơn vị, cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện, nhất là hệ thống hồ chứa, xử lý nước thải đảm bảo đúng quy định, hạn chế xã thải ra môi trường; tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với công tác bảo vệ môi trường, trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền khi để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường; quan tâm đến công tác đăng ký môi trường; chỉ đạo thực hiện tốt quy định về khu vực không được phép chăn nuôi theo Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng, khai thác tài nguyên, khoáng sản, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nhất là các trang trại chăn nuôi heo; quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường từ huyện tới xã để đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Quang Vương  
Tin liên quan:
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo tại huyện Sa Thầy
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Sa Thầy
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Ngọc Hồi
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Đăk Tô
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đăk Glei
Icon Tổ chức Hội nghị liên tịch để chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Icon HĐND tỉnh Kon Tum tổ chức Kỳ họp chuyên đề thông qua 23 nghị quyết chuyên đề và công tác nhân sự của UBND tỉnh
Icon Thường trực HĐND tỉnh công bố và trao quyết định về công tác cán bộ
Icon Giao ban tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của HĐND tỉnh, huyện, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE