banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Kết quả hoạt động tháng 02 và chương trình công tác tháng 03/2014 của HĐND huyên Tu Mơ Rông
19-11-2014

Trong tháng 02/2014, HĐND huyện Tu Mơ Rông thực hiện có hiệu quả và đúng luật định các nội dung công tác sau: Chỉ đạo xây dựng chương trình hoạt động, giám sát năm 2014 của HĐND huyện; Xây dựng các biểu mẫu, hướng dẫn kỹ năng hoạt động cho HĐND các xã; Phối hợp với UBND, UBMTTQVN huyện vận động nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết huyện Đảng bộ lần thứ XV và Nghị quyết HĐND huyện khoá XII; Đôn đốc UBND huyện tiếp tục giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016; Tham gia các chương trình công, tác của tỉnh, huyện có liên quan.

Chương trình công tác tháng 03/2014 được HĐND huyện xác định tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau: Tổ chức Hội nghị giao ban quý I năm 2014 giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND 11 xã trên địa bàn huyện; Kiểm tra và Hướng dẫn tình hình hoạt động của Thường trực HĐND các xã; Tham gia các chương trình công tác của tỉnh, huyện; Chỉ đạo xây dựng báo cáo định kỳ đúng quy định..../. (MT)

  
Tin liên quan:
Icon Chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Sa Thầy
Icon Chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Kon Plông
Icon HĐND thành phố Kon Tum tổ chức thành công kỳ họp thứ 7, khóa X
Icon Kết quả hoạt động năm 2013 và chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Đăk Hà
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE