banner
Thứ 5, ngày 18/4/2024
UBND tỉnh Kon Tum trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa X.
19-11-2014

1. Cử tri xã Kroong, TP Kon Tum:

Đề nghị UBND tỉnh xem xét lập Đoàn công tác giải quyết bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng do xây dựng thủy điện Plei Krông.

          * UBND tỉnh trả lời:

          UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác (Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 11/6/2014) để giải quyết những tồn tại trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình thuỷ điện Plei Krông đến nay cơ bản đã được giải quyết, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần sớm được giải quyết.

          Để giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc phát sinh, UBND tỉnh đã có Văn bản số 857/TB-VP ngày 20/6/2014 đề nghị Ban quản lý dự án thuỷ điện 4 và các ngành, địa phương liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát lại hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, để kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét giải quyết; đồng thời yêu cầu Ban quản lý dự án thuỷ điện 4, các địa phương có liên quan và Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc bàn giao diện tích đất khu phụ trợ của Thủy điện Plei Krông để địa phương quản lý trước ngày 30/9/2014.

2. Cử tri xã Ia Dom, Ia Tơi, Ia Dal huyện Sa Thầy:

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực Nam Sa Thầy.

          * UBND tỉnh trả lời:

Vấn đề cử tri quan tâm đã được UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, UBND huyện Sa Thầy tập trung thực hiện một số công việc như: lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết các điểm dân cư, chuẩn bị thành lập 10 thôn tại 3 xã mới chia tách; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội khu vực Nam Sa Thầy; lập thủ tục đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu như trường học, trụ sở xã, cấp nước sinh hoạt... Trong thời gian đến, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai các công việc để sớm thành lập huyện mới theo tiến độ và ổn định đời sống dân cư, phát triển kinh tế tại khu vực này.

          3. Cử tri xã Đăk La, huyện Đăk Hà:

Đề nghị UBND tỉnh xem xét có chủ trương cho nhân dân chuyển đổi cây trồng khác vì hiện nay cây cao su đã hết thời gian khai thác, lượng mủ ít, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

* UBND tỉnh trả lời:

Trong những năm trước diện tích trồng cao su đều sử dụng những giống năng suất thấp, cây thực sinh, cộng thêm trình độ canh tác của người dân còn hạn chế nên chu kỳ khai thác không đạt so với yêu cầu và năng suất chưa cao. Vì vậy, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan rà soát những diện tích già cỗi, hết chu kỳ khai thác và đồng thời nghiên cứu, bố trí hợp lý những loại giống, cây trồng có năng suất cao nhằm ổn định đời sống cho người dân.

4. Cử tri thành phố Kon Tum:

Đề nghị UBND tỉnh xem xét có chủ trương hỗ trợ vật liệu để làm đường bê tông thuộc Chương trình nông thôn mới.

* UBND tỉnh trả lời:

Vấn đề này, UBND tỉnh đang trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X kỳ họp lần thứ 8, xem xét thông qua cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2015.

          5. Cử tri các huyện, thành phố.

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban quản lý và khai thác các công trình thủy lợi Kon Tum kiểm tra, sửa chữa hệ thống kênh mương thủy lợi. Vì hiện nay kênh mương thủy lợi tại nhiều địa phương không đảm bảo cho việc tưới tiêu phục vụ sản xuất.

* UBND tỉnh trả lời:

- UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban quản lý Khai thác các công trình thủy lợi tiến hành rà soát hệ thống kênh mương các công trình do đơn vị quản lý để lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp các công trình bị hư hỏng xuống cấp và ưu tiên đối với các công trình cần thiết và cấp bách để phục vụ nhân dân sản xuất (Văn bản số 1495/UBND-KTN ngày 19/6/ 2014).

          6. Cử tri các huyện, thành phố:

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương, Công ty Điện lực Kon Tum tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống điện dân sinh trên địa bàn tỉnh và có giải pháp sửa chữa, nâng cấp.

* UBND tỉnh trả lời:

Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Kon Tum, UBND các huyện, thành phố tiến hành khảo sát, kiểm tra hiện trạng lưới điện tại địa bàn các xã, phường, thị trấn, đề xuất giải pháp, quy mô khối lượng đầu tư lưới điện trung, hạ thế cho phù hợp với địa bàn từng xã, phường, thị trấn để đưa vào các dự án; cụ thể:

- Dự án Cải tạo và nâng cấp lưới điện tỉnh Kon Tum (vốn vay Ngân hàng tái thiết Đức giai đoạn 1): Đã, đang triển khai thi công tại 54 xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, thành phố, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2014.

- Dự án Cải tạo và nâng cấp lưới điện tỉnh Kon Tum (vốn vay Ngân hàng tái thiết Đức giai đoạn 2): Đang triển khai trên địa bàn 59 xã, 06 thị trấn và 04 phường thuộc 8 huyện và 01 thành phố.

­- Dự án Cấp điện các thôn làng chưa có điện tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2014-2020: Hiện hồ sơ đang trình các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương tổ chức thẩm định theo quy định, để làm cơ sở Trung ương bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện.

Hiện nay, Sở Công Thương đang tiếp tục tham mưu, triển khai dự án Cấp điện cho các thôn làng chưa có điện tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014-2020 để chỉnh trang lại hệ thống lưới điện tỉnh Kon Tum phù hợp với từng khu vực dân cư, đảm bảo kỹ thuật, cấp điện an toàn và thuận lợi cho các hộ sử dụng điện; ngoài ra, Công ty Điện lực Kon Tum theo kế hoạch của ngành điện đều có kế hoạch sửa chữa, chống quá tải hàng năm.

7. Cử tri huyện Ngọc Hồi:

 Đề nghị UBND tỉnh xem xét kiến nghị các cấp tăng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho thôn, tổ dân phố từ 18 triệu lên 22 triệu đồng. Vì hiện nay cán bộ thôn, tổ dân phố rất nhiều việc, đặc biệt là cán bộ làm công tác mặt trận.

* UBND tỉnh trả lời:

Hội đồng nhân dân tỉnh có Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 về hỗ trợ kinh phí hoạt động của các chức danh ở thôn, tổ dân phố là 18 triệu đồng/thôn, tổ dân phố/năm, do Ngân sách địa phương chi trả. UBND tỉnh đề xuất tiếp tục giữ nguyên mức khoán, và đưa vào nội dung triển khai thực hiện Nghị định 29/NĐ-CP để sử dụng Ngân sách Trung ương.

          8. Cử tri phường Quang Trung, TP Kon Tum:

Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo ngành chức năng cân đối lại việc phân bổ ngân sách, hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức MTTQ, Hội, đoàn thể các xã, phường, theo hướng đối với xã, phường có nhiều thôn, tổ dân phố, đông dân cư thì phải có kinh phí nhiều hơn các xã, phường ít thôn, tổ dân phố, ít dân cư để đảm bảo hoạt động.

* UBND tỉnh trả lời:

          Căn cứ Nghị quyết số 19/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư, thường xuyên và phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2015 đã quy định định mức phân bổ chi thường xuyên cho ngân sách cấp huyện, xã được tính theo tiêu chí dân số. Trên cơ sở ngân sách được tỉnh phân bổ, UBND huyện, thành phố chủ động cân đối, xây dựng phương án, định mức phân bổ chi thường xuyên cho ngân sách các xã, phường, thị trấn (trong đó bao gồm chi hoạt động của tổ chức Mặt trận Tổ quốc, hội, đoàn thể xã, phường) trình Hội đồng nhân dân cấp huyện xem xét phê chuẩn để thực hiện cho phù hợp tình hình cụ thể của địa phương.

          9. Cử tri các huyện, thành phố:

Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị các cấp xem xét bổ sung chức danh "Văn phòng Đảng ủy" vào biên chế công chức cấp xã.

* UBND tỉnh trả lời:

Các chức danh công chức cấp xã được quy định tại Khoản 2, Điều 3, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Theo đó, công chức cấp xã có 07 chức danh sau: Trưởng Công an; Chỉ huy trưởng Quân sự; Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội.

Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND tỉnh sẽ kiến nghị lên cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung chức danh bổ sung chức danh như đề nghị.

10. Cử tri phường Quyết Thắng, TP Kon Tum:

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng trả lời để cử tri biết: Khu vực hẽm 42 đường Trương Quang Trọng, phường Quyết Thắng có tiếp tục được quy hoạch làm quần thể di tích lịch sử văn hóa nữa hay không ? Nếu tiếp tục quy hoạch thì bao giờ triển khai thực hiện ? Nếu không còn quy hoạch nữa thì đề nghị cho phép nhân dân trên địa bàn được sửa chữa, xây dựng nhà ở đảm bảo ổn định cuộc sống:

* UBND tỉnh trả lời:

Khu vực hẽm 42 đường Trương Quang Trọng, phường Quyết Thắng nằm trong khu vực quy hoạch khu di tích Ngục Kon Tum (lao trong) thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu Trung tâm du lịch nghỉ ngơi ĐăkBla, thị xã Kon Tum (nay là thành phố) được Quyết định số 2329/QĐ-UB ngày 13/10/1999 do UBND tỉnh phê duyệt.

Hiện nay, vẫn tiếp tục triển khai thực hiện theo đồ án quy hoạch được phê duyệt nêu trên. Thời gian thực hiện phụ thuộc vào các nguồn vốn phân khai hàng năm do UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Về kiến nghị cử tri đề nghị cho phép nhân dân trên địa bàn được sửa chữa, xây dựng nhà ở đảm bảo ổn định cuộc sống: Nhân dân sinh sống tại khu vực hẻm 42 đường Trương Quang Trọng, phường Quyết Thắng, nếu có nhu cầu sửa chữa, xây dựng nhà ở thì liên hệ với phòng Quản lý đô thị thành phố (Địa chỉ số 08, đường Nguyễn Trãi, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum) để được hướng dẫn, xem xét, cấp giấy phép tạm để sửa chữa, xây dựng nhà ở theo quy định (tại Nghị đinh 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2014, về cấp giấy phép xây dựng; Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh, về quy mô công trình và thời hạn của giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Kon Tum)./. (MT t/h)

  
Tin liên quan:
Icon UBND tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII của Đoàn ĐBQH tỉnh
Icon Văn phòng Quốc hội trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 (tiếp theo)
Icon Các Bộ, ngành Trung ương trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum sau kỳ họp thứ 5, 6- Quốc hội khóa XIII
Icon Các bộ, ngành Trung ương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
Icon UBND tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Icon Rừng thông 35 năm tuổi “kêu cứu”
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE