CÓ 26 NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA
10/12/2018 5:24:06 CH
Gần 3 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh, hôm nay (07/12/2018), HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XI đã thông qua 26 nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Như tin đã đưa, theo chương trình kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành các phiên thảo luận và nghe lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận tại Tổ và tại Hội trường. Kỳ họp tiến hành Phiên họp chất vấn, trả lời chất vấn và thông quan 26 nghị quyết nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa các quy định của pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, như: Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ KT-XH năm 2019; Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 – 2020; Nghị quyết quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết quy định nội dung, mức chi hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, Ban Tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Kon Tum; Nghị quyết quy định mức chi thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 – 2020; Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Kon Tum từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông giai đoạn 2019-2020 và qui định một số nội dung, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2017; Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2019; Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2019 và danh mục dự án thuộc cấp tỉnh đầu tư từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nguồn vốn vay trong nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; Nghị quyết quy định thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND, ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Nghị quyết về chủ trương thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về Đề án đặt tên, điều chỉnh tên đường, phố (đợt 7) trên địa bàn thành phố Kon Tum v.v...
CÓ 26 NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA
Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng phát biểu. Ảnh:Văn Minh

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt HĐND tỉnh nhấn mạnh: HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực, các Ban của HĐND; đề nghị UBND, UBMTTQVN, các cơ quan Tư pháp và chính quyền địa phương các cấp trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành đầy đủ và có hiệu quả nhất các nghị quyết mà HĐND tỉnh đã thông qua. Trong đó, cần quan tâm triển khai thực hiện tốt một số công việc trọng tâm sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong đó đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện chủ trương dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” gắn với thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao và liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp; có kế hoạch, giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện quyết liệt để sớm hình thành các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng trồng dược liệu tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ, nhất là các sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh, Đẳng Sâm và các loại dược liệu khác.

Thứ hai, tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là dự án tuyến tránh đường Hồ Chí Minh đoạn qua thành phố Kon Tum, dự án đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24, các dự án phục vụ cho sự phát triển đô thị, du lịch và các dự án phục vụ cho thu hút đầu tư của các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước.

Thứ ba, có giải pháp cụ thể và đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng công chức, công vụ; đề cao kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm cải thiện rõ nét thứ hạng trong năm 2019 của tỉnh đối với chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tạo môi trường thông thoáng và thuận lợi hơn nữa cho thu hút đầu tư và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, năm 2019 thành lập trung tâm dịch vụ công của tỉnh.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và công tác an sinh xã hội. Tăng cường các biện pháp đấu tranh, trấn áp và triệt xóa kịp thời các băng, nhóm tội phạm, trước hết là tội phạm hình sự nguy hiểm, các hoạt động bảo kê, cho vay nặng lãi, tín dung đen… bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho Nhân dân yên tâm lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

 

TH  
Tin liên quan:
Icon Khai mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Họp báo Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Hồ Văn Đà tiếp xúc cử tri tại phường Nguyễn Trãi
Icon Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Blà
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát tình hình kinh tế xã hội tại thành phố Kon Tum
Icon Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH KRING BA TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI PHƯỜNG TRƯỜNG CHINH
Icon Ông Nguyễn Hữu Tháp được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021
Icon Khai mạc Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Khóa XI
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC