Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
10/10/2019 8:49:59 SA
Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, từ ngày 01 đến ngày 04/10/2019 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tỉnh Kon Tum trước kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khoá XIV tại 11 điểm tiếp xúc là Xã Đăk Man, huyện Đăk Glei; Xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi; Xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông; Xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô; Xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà; Phường Lê Lợi và Xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum; Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy; Xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông; Xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy và Xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai.
Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Hội nghị tiếp xúc cử tri

Tham dự các buổi tiếp xúc cử tri có đại diện Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Lao động-TBXH, Sở Nông nghiệp - PTNT, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Y tế, Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh,…; đại diện Huyện - Thành ủy, Thường trực HĐND - UBND - BTT UBMTTQVN huyện, thành phố và các phòng, ban có liên quan; đại diện Đảng ủy, Thường trực HĐND - UBND - BTT UBMTTQVN xã, phường và các thành viên của Mặt trận Tổ quốc, đại biểu các cơ quan, nhân dân, cán bộ công chức, cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang;… 

Họp Đoàn thống nhất ý kiến, kiến nghị cử tri

Tại các buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã báo cáo với khoảng 910 cử tri về Chương trình và Nội dung kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV; Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đến nay;... Cử tri tham dự đã có 73 lượt phát biểu với 155 ý kiến, kiến nghị với các Bộ  ngành Trung ưong và với tỉnh (24 ý kiến thuộc thẩm quyền các cơ quan nhà nước ở Trung ương; 131 ý kiến thuộc thẩm quyền trả lời của các cơ quan nhà nước ở địa phương) về Khắc phục các điểm đen giao thông khu vực đèo Lò Xo; Triển khai đề án trồng cây dược liệu nói chung và trồng cây sâm Ngọc Linh dưới tán rừng khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh; Công tác thu, nộp tiền điện sinh hoạt đối với các hộ gia đình; Hỗ trợ kinh phí hoạt động của Hội Thanh niên xã; Tăng thời gian khám bệnh của thẻ y tế từ 01 năm lên 02 năm đối với các đối tượng mua BHYT tự nguyện; Xây dựng đường giao thông, cầu treo kết nối các làng đồng bào DTTS đi các khu sản xuất, đến trung tâm xã, đến tỉnh lộ;...; Các cấp, các ngành trong tỉnh và lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu, giải trình, giải thích và trả lời cho cử tri 153/155 ý kiến ngay tại hội nghị.

Buổi chiều ngày 07/10/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm; thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ kiến nghị với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và ở tỉnh; Đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp với Đoàn có đồng chí Trần Thị Nga, Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Trần Lạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Lê Văn Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Thái Văn Ngọc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Tại cuộc họp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã thống nhất tập hợp báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét 2 ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương; Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trả lời 6 ý kiến./.

Hồ Nam-VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Icon VẤN ĐỀ TUYỂN DỤNG TRONG DỰ THẢO LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC
Icon VẤN ĐỀ THU HÚT TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI TRONG SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.
Icon VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CHO PHẠM NHÂN LAO ĐỘNG TRONG LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (Sửa đổi)
Icon Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon Họat động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum 6 tháng đầu năm 2019
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Icon MẤY VẤN ĐỀ TRONG QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ.
Icon PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM - VẤN ĐỀ BỨC THIẾT
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC