Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
28/10/2019 2:05:42 CH
Trong tuần làm việc thứ nhất (từ ngày 21 đến ngày 25/10/2019) của kỳ họp thứ 8, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tham gia hơn 8 buổi làm việc ở Hội trường để nghe 22 báo cáo, tờ trình, nghị quyết và báo cáo thẩm tra về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm 2020; Việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015; Việc đề nghị cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước; Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn; Khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước;.... Tiến hành thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của 5 dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi); Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật kiểm toán nhà nước.
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần  thứ nhất của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
Đại biểu Tô Văn Tám, Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum phát biểu ý kiến

Tại Phiên thảo luận Một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Rơ Châm Long đã phát biểu tham gia 5 ý kiến vào dự án luật này về phạm vi điều chỉnh; thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi; về làm thêm giờ; về tuổi nghỉ hưu; tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân, đặc biệt là người lao động.

Tại Phiên thảo luận Một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám đã phát biểu tham gia 5 ý kiến vào dự án luật này về Vấn đề người có tài năng; Việc tuyển dụng công chức không qua xét tuyển; Các trường hợp kỷ luật; Phân loại công chức; Vấn đề công khai, minh bạch trong quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và các chức danh lãnh đạo, quản lý...

Tại Phiên thảo luận Một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám đã phát biểu tham gia 5 ý kiến vào dự án luật này về việc bổ sung thêm thẩm quyền của Thủ tướng quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các cơ quan hành chính nhà nước khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định của pháp luật; thời gian thực hiện thí điểm mô hình mới về tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;…

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã cùng với 19 đại biểu Quốc hội của  3 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái (6 đại biểu), Sóc Trăng (6 đại biểu) và Quảng Ngãi (7 đại biểu) tiến hành gần 2 buổi thảo luận ở Tổ về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020; Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn; Dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; Việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước; Việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015; Chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; Báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Tại các buổi thảo luận này, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum Nguyễn Vinh Hà và Tô Văn Tám đã tham gia phát biểu 2 lượt với 7 ý kiến.

Hồ Nam-VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Khai mạc kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Icon VẤN ĐỀ TUYỂN DỤNG TRONG DỰ THẢO LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC
Icon VẤN ĐỀ THU HÚT TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI TRONG SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC.
Icon VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CHO PHẠM NHÂN LAO ĐỘNG TRONG LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ (Sửa đổi)
Icon Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon Họat động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum 6 tháng đầu năm 2019
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Icon MẤY VẤN ĐỀ TRONG QUÁ TRÌNH SỬA ĐỔI LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ.
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC