banner
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV
22/04/2022 1:26:45 CH
Theo Kế hoạch số 83/KH-ĐĐBQH ngày 22/4/2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, từ ngày 28/4 đến ngày 09/5/2022 các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp để báo cáo với cử tri về Chương trình và nội dung kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; Kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum từ sau kỳ họp thứ 2 đến nay; Nghe và tiếp thu phản ánh các ý kiến, nguyện vọng của cử tri đối với chương trình, nội dung kỳ họp thứ 3 và các ý kiến, kiến nghị đối với Quốc hội và các cơ quan nhà nước có liên quan.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri  trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV
Quang cảnh một buổi tiếp xúc cử tri của ĐBQH tỉnh

Các đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp xúc cử tri tại Xã Ia Dom, huyện IaH’Đrai vào Buổi sáng ngày 28/4/2022; tại Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy vào Buổi chiều ngày 28/4/2022; tại Xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei vào Buổi sáng ngày 29/4/2022; tại Xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi vào Buổi chiều ngày 29/4/2022; tại Xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà vào Buổi sáng ngày 04/5/2022; tại Phường Duy Tân, thành phố Kon Tum vào Buổi chiều ngày 04/5/2022; tại Xã Hiếu, huyện Kon Plông vào Buổi sáng ngày 05/5/2022; tại Xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy vào Buổi chiều ngày 05/5/2022; tại Xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông vào Buổi sáng ngày 06/5/2022 và tại Xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô vào Buổi chiều ngày 06/5/2022.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp này, Quốc hội sẽ họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 23/5, dự kiến bế mạc vào ngày 17/6/2022. Quốc hội họp tập trung tại Nhà Quốc hội ở Thủ đô Hà Nội.

Buổi chiều ngày 09/5/2022 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ họp thống nhất tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với các cơ quan nhà nước Trung ương và địa phương.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm quy định về công tác phòng chống dịch Covid-19, nhất là quy định 5K của Bộ Y tế./.

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Sở Giáo dục - Đào tạo
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện Kon Rẫy
Icon Kết quả giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Icon Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch
Icon Kết quả kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp
Icon Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 Luật
Icon Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp bất thường lần thứ nhất
Icon Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Icon Chương trình công tác năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum khóa XV trong năm 2021
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE