banner
Thứ 7, ngày 15/6/2024
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
26-6-2023
Trong tuần làm việc cuối (từ ngày 19 đến ngày 24/6/2023) của kỳ họp thứ 5, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tham gia 10 Phiên làm việc ở Hội trường để nghe trình bày 4 tờ trình, báo cáo; Biểu quyết thông qua 17 luật, nghị quyết;...
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối  của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Quang cảnh buổi họp Tổ

Tại các phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Phạm Đình Thanh đã gửi văn bản tham gia 3 ý kiến về phân loại nhóm đất nông nghiệp; về xử lý đất do các công ty nông, lâm nghiệp quản lý, sử dụng; về trách nhiệm của các công ty nông, lâm nghiệp trong việc rà soát hiện trạng sử dụng đất. Đại biểu Tô Văn Tám đã phát biểu tham gia 3 ý kiến về vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về trách nhiệm của nhà nước về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; vấn đề thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng. Đại biểu Nàng Xô Vi đã phát biểu tham gia 2 ý kiến về trách nhiệm của nhà nước về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; cần tạo thêm quỹ đất từ diện tích thực tế đang có của các địa phương vào sử dụng đất để giải quyết nhu cầu sản xuất của các hộ gia đình đang thiếu đất sản xuất.

Tại phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đại biểu Phạm Đình Thanh đã phát biểu tham gia 5 ý kiến về việc cần thiết xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay; về phạm vi điều chỉnh của luật; về độ tuổi của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; về số lượng tổ bảo vệ an ninh, trật tự và số lượng các chức danh tổ trưởng, tổ phó, tổ viên; cần nghiên cứu bổ sung điều khoản về “giải thích từ ngữ”.

Tại phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, đại biểu Phạm Đình Thanh đã phát biểu tham gia 5 ý kiến về việc thống nhất xây dựng, ban hành Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; về phân loại, phân nhóm công trình quốc phòng và khu quân sự; về áp dụng pháp luật; về thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng và đề nghị sớm xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã cùng các đại biểu Quốc hội các tỉnh Thanh Hóa và Tiền Giang tiếp tục tiến hành 2 buổi thảo luận tại Tổ 18 đối với 2 dự án luật: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Tại các buổi thảo luận này, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tham gia phát biểu 6 lượt với 15 ý kiến xây dựng luật.

- Cũng trong tuần làm việc này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã gửi văn bản tham gia 4 ý kiến đối với dự án Luật đất đai (sửa đổi) về tiền thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm; về cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; về đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất; Giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; Giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất quy định tại  Điều 125 và Điều 126; về sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. 01 ý kiến tham gia dự án Luật nhà ở về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội./.

Hồ Nam, VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Quốc hội thảo luận dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Icon Cần chính sách ưu tiên và tài chính với đồng bào dân tộc thiểu số về đất đai
Icon Cần nghiên cứu tách đất trồng lúa thành loại đất riêng
Icon Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận ở tổ về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận ở tổ về Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận về Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và Luật Viễn thông (sửa đổi)
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ ba của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận về Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE