banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Chương trình công tác tháng 03- 2014 của Thường trực HĐND huyện Kon Plông
19-11-2014

KonPlông tập trung triển khai thực hiện những nội dung chủ yếu sau: Điều hòa phối hợp hoạt động của các Ban Hội đồng nhân dân huyện theo quy định của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Phối hợp với Ủy ban nhân dân  huyện kiểm tra và đôn dốc các xã triển khai, thực hiện các Nghị quyết HĐND huyện. Tổ chức khảo sát tình hình triển khai, thực hiện Nghị quyết HĐND huyện; kết quả ra quân làm đường giao thông nông thôn và việc triển khai thực hiện các kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện trả lời trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện tại các xã trên địa bàn huyện. Tham dự, chỉ đạo công tác triển khai Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hoá- Du lịch Măng Đen, KonPlông lần thứ 2, năm 2014. Đôn đốc UBND huyện chỉ đạo các đơn vị hoàn thành báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện. Tham dự Hội nghị giao ban quý I- 2014 do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức./. (LNN).

  
Tin liên quan:
Icon Kết quả hoạt động tháng 02 và chương trình công tác tháng 03/2014 của HĐND huyên Tu Mơ Rông
Icon Chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Sa Thầy
Icon Chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Kon Plông
Icon HĐND thành phố Kon Tum tổ chức thành công kỳ họp thứ 7, khóa X
Icon Kết quả hoạt động năm 2013 và chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Đăk Hà
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE