banner
Thứ 7, ngày 15/6/2024
Kết quả công tác tháng 7 và Chương trình công tác tháng 8/2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
20-11-2014

Trong tháng 7/2014, Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: Tham dự Kỳ họp lần thứ 8 HĐND tỉnh và các xã, phường;    Tổ chức tốt kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố, ban hành các văn bản sau kỳ họp kịp thời, đảm bảo theo quy định; Phối hợp với Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh và thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố; Xem xét và cho ý kiến đối với 01 Tờ trình và 02 Công văn của UBND thành phố về việc bổ sung kinh phí; Tiếp tục đôn đốc UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch Nhà nước trong năm 2014 đạt chỉ tiêu theo các Nghị quyết của HĐND thành phố đề ra; Thực hiện giám sát Tình hình triển khai thực hiện việc hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn thành phố Kon Tum từ năm 2010 đến năm 2013; Xây dựng Kế hoạch giám sát tình hình cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố; Dự tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII cùng Đoàn ĐBQH tỉnh; Tham gia tiếp công dân cùng với Chủ tịch UBND thành phố hàng tháng theo định kỳ (tiếp 13 lượt công dân đến kiến nghị các vấn đề liên quan đến đất đai, bồi thường).

Tháng 8/2014, Thường trực HĐND thành phố tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung công tác chính sau: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8 chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh và UBND thành phố để xem xét giải quyết, trả lời theo thẩm quyền; Đôn đốc và phối hợp với UBND thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; Xem xét, giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố; Tăng cường giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân theo quy định của pháp luật; Tiến hành thực hiện Kế hoạch giám sát tình hình cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố; Thực hiện công tác giám sát giải quyết các vấn đề đại biểu chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố khóa X; Phối hợp cùng UBND thành phố xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2015-2020; Rà soát kết quả triển khai các Nghị quyết chuyên đề do HĐND thành phố ban hành từ năm 2011 đến năm 2013…/.

Minh Tú  
Tin liên quan:
Icon Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 tại huyện Đăk Tô
Icon Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khoá XII
Icon Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khoá XII
Icon Kết quả kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Sa Thầy khoá IX
Icon Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Kon Tum khóa X nhiệm kỳ 2011 – 2016
Icon Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Tu Mơ Rông khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016
Icon Kết quả kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện Kon Rẫy, khoá XIII
Icon HĐND huyện Kon Plông tổ chức kỳ họp thứ 8- khóa XIII
Icon Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Kết quả kỳ họp lần thứ tám HĐND huyện Ngọc Hồi khoá V
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE