banner
Thứ 5, ngày 18/4/2024
Kết quả công tác tháng 9 và Chương trình công tác tháng 10/2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
20-11-2014
Trong tháng 9/2014, Thường trực HĐND thành phố đã phối hợp với UBND tiếp tục triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014; tổ chức giám sát tình hình cấp giấy phép xây dựng và kết quả giải quyết các vấn đề được đại biểu chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố khóa X; phân công, điều hòa Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố xây dựng kế hoạch giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2014; đôn đốc UBND thành phố giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố…

Tháng 10/2014, Thường trực HĐND thành phố phối hợp tổ chức Hội nghị liên tịch giữa Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQVN và các Ban HĐND thành phố để thống nhất thời gian, địa điểm, nội dung tiến hành Kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố, khóa X; hướng dẫn việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu; chuẩn bị nội dung và tổ chức Giao ban Quý III/2014 giữa Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQ Việt Nam và Thường trực HĐND-UBND xã, phường; phối hợp Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013- 2014; đôn đốc UBND thành phố thực hiện rà soát, đánh giá kết quả triển khai các Nghị quyết chuyên đề từ năm 2011 đến năm 2013 và đưa ra các giải pháp đề xuất HĐND thành phố quyết định; Theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố khóa X…/.

Minh Tú  
Tin liên quan:
Icon Tình hình hoạt động tháng 7 và chương trình công tác tháng 8/2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kết quả công tác tháng 7 và Chương trình công tác tháng 8/2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 tại huyện Đăk Tô
Icon Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khoá XII
Icon Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khoá XII
Icon Kết quả kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Sa Thầy khoá IX
Icon Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Kon Tum khóa X nhiệm kỳ 2011 – 2016
Icon Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Tu Mơ Rông khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016
Icon Kết quả kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện Kon Rẫy, khoá XIII
Icon HĐND huyện Kon Plông tổ chức kỳ họp thứ 8- khóa XIII
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE