banner
Thứ 3, ngày 23/7/2024
Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khoá XII
20-11-2014
Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016 vừa tổ chức thành công Kỳ họp thứ 8.

Tại kỳ họp lần này, cùng với việc xem xét và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014; công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo và công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2014; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2014; xem xét phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2013; Các báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2014 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện; báo cáo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2014 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện…Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận; chất vấn và trả lời chất vấn; báo cáo giải trình và trả lời những vấn đề kiến nghị của cử tri, đại biểu quan tâm và đã có 24 ý kiến tâm huyết, trách nhiệm tham gia vào các nội dung báo cáo trình kỳ họp. Ngoài ra, kỳ họp đã xem xét, bầu cử bổ sung chức danh Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục và nguyên tắc theo quy định của pháp luật.

Sau hai ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, HĐND huyện đã thông qua các Nghị quyết: Nghị quyết về biện pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2014; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2013; Nghị quyết về việc bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND, ngày 18/7/2012 của HĐND huyện; Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016./.

Minh Tú  
Tin liên quan:
Icon Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khoá XII
Icon Kết quả kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Sa Thầy khoá IX
Icon Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Kon Tum khóa X nhiệm kỳ 2011 – 2016
Icon Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Tu Mơ Rông khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016
Icon Kết quả kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện Kon Rẫy, khoá XIII
Icon HĐND huyện Kon Plông tổ chức kỳ họp thứ 8- khóa XIII
Icon Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Kết quả kỳ họp lần thứ tám HĐND huyện Ngọc Hồi khoá V
Icon Kết quả công tác tháng 3 và Chương trình công tác tháng 4/2014 của Thường trực HĐND thành phố
Icon Chương trình công tác tháng 3-2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE