banner
Thứ 5, ngày 18/4/2024
Tình hình hoạt động tháng 7 và chương trình công tác tháng 8/2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
20-11-2014

Một trong những hoạt động nổi bật của Thường trực HĐND huyện trong tháng 7/2014 là tổ chức thành công kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XII, sau kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo hoàn chỉnh các văn bản, nghị quyết kỳ họp báo cáo về Thường trực HĐND tỉnh và các ngành chức năng đúng theo luật định. Ngoài ra, Thường trực HĐND đã tham dự kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa X; Hướng dẫn tổ chức kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn; Phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND huyện, tỉnh; Tổ chức họp Thường trực HĐND huyện định kỳ…

Tháng 8/2014, Thường trực HĐND huyện tiếp tục chỉ đạo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện; Đôn đốc UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện; Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị giao ban quý III năm 2014 giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn; Xây dựng kế hoạch giám sát và phân công các Ban HĐND huyện xây dựng kế hoạch và giám sát 6 tháng cuối năm 2014; Tổ chức họp thường kỳ xem xét Báo cáo tình hình hoạt động 8 tháng đầu năm và chương trình hoạt động tháng 9/2014 của Thường trực HĐND huyện và một số nội dung về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện…/.

 

Minh Tú  
Tin liên quan:
Icon Kết quả công tác tháng 7 và Chương trình công tác tháng 8/2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 tại huyện Đăk Tô
Icon Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khoá XII
Icon Kết quả kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khoá XII
Icon Kết quả kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Sa Thầy khoá IX
Icon Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Kon Tum khóa X nhiệm kỳ 2011 – 2016
Icon Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Tu Mơ Rông khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016
Icon Kết quả kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện Kon Rẫy, khoá XIII
Icon HĐND huyện Kon Plông tổ chức kỳ họp thứ 8- khóa XIII
Icon Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE