Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
06/07/2018 5:29:51 CH
Trong 6 tháng cuối năm 2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ tập trung thực hiện các hoạt động trọng tâm sau:
Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Ảnh minh họa: Đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu thảo luận tại kỳ họp thứ 5

Về công tác xây dựng pháp luật, Đoàn sẽ tổ chức cho các đại biểu Quốc hội nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan soạn thảo khác. Các đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự án luật, nghị quyết do Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban thẩm tra.

- Về công tác giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ triển khai các hoạt động giám sát chuyên đề năm 2019 theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội. Phối hợp và cử đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội về tình hình thực hiện Luật Bình đẳng giới và mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới kết hợp nội dung thực hiện Luật hôn nhân và gia đình. Tình hình thực hiện Nghị quyết 76/2014/QH13 về đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở giai đoạn 2017 - 2018 tại tỉnh Kon Tum; Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết số 297/UBTVQH14 ngày 02/11/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phát triển khoa học và công nghệ tại tỉnh Kon Tum…

- Duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân tại Trụ sở làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tham gia tiếp công dân định kỳ với Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh vào ngày 22 hàng tháng. Tiếp tục phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng vào chiều thứ Năm - tuần thứ nhất của tháng. Nghiên cứu, chuyển đơn và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

- Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức cho các đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp thứ 6. Tiến hành một số cuộc khảo sát nắm tình hình kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng tại một số xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh; Tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri nơi cư trú, theo chuyên đề, lĩnh vực và đối tượng,... theo yêu cầu của đại biểu.

- Tham gia quyết định những vấn đề quan trọng khác của đất nước tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng và các hoạt động xã hội của tỉnh; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

- Tổ chức các cuộc làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với một số cơ quan chức năng ở địa phương để nắm tình hình, giúp cho các đại biểu Quốc hội có những thông tin cần thiết phục vụ việc xây dựng pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng, giám sát các văn bản của các cơ quan trung ương tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV./.

 

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Họat động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong 6 tháng đầu năm 2018
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động trong tháng 7/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động trong tháng 7/2018 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XIV
Icon Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)
Icon Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
Icon Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC