Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI thành công tốt đẹp
09/12/2019 1:25:27 CH
Sau 03 ngày làm việc (từ ngày 04-06/12/2019) khẩn trương với tinh thần dân chủ, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp.
Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI thành công tốt đẹp
Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh:VM

Như tin đã đưa, kỳ họp đã xem xét các báo cáo, tờ trình do Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh …trình; nghe UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về các nội dung UBND tỉnh trình; tiến hành Phiên chất vấn và thống nhất thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng. Đồng thời, HĐND tỉnh đã thông qua 23 nghị quyết nhằm thể chế hóa, cụ thể hóa các quy định của pháp luật và chủ trương, chính sách của Trung ương vào điều kiện cụ thể của tỉnh.

Cụ thể: Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ KT-XH năm 2020; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND tỉnh; Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2018; Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020; Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020; Nghị quyết về việc phân bổ các nguồn vốn Trung ương hỗ trợ năm 2019; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công; Nghị quyết về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông ĐăkBla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến bờ Bắc - đoạn từ làng KonHraChót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, KonKlor 1 và Kon Tum Kơ Pơng); Nghị quyết về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C; Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn ngân sách tỉnh cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh đến năm 2025; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; Nghị quyết về giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2020; Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết và một nội dung trong Nghị quyết của HĐND tỉnh Kon Tum ban hành; Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng, người đứng đầu các cấp, các ngành và các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết mà HĐND tỉnh vừa thông qua.

Trước mắt, cần tiếp tục rà soát, đánh giá, xác định các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016-2020) có khả năng đạt thấp hoặc không đạt; làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, từ đó có giải pháp cụ thể, quyết liệt, quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội XV Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Đồng thời, tiếp thu ý kiến tham gia, góp ý của HĐND tỉnh, khẩn trương  rà soát, điều chỉnh, sớm trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định việc cho vay từ nguồn vốn ủy thác ngân sách địa phương qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, bảo đảm cho các đối tượng đã được xác định, trước hết là hộ gia đình, cá nhân có khó khăn đột xuất kịp thời tiếp cận được nguồn vốn này, thiết thực góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen”, giữ vững an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, đồng chí còn đề nghị UBND tỉnh và các các ngành liên quan cần bắt tay ngay vào việc chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10, bảo đảm đúng quy trình và tiến độ đã định, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng chậm gửi tài liệu, làm ảnh hưởng đến việc tiếp xúc cử tri, thảo luận của các Tổ đại biểu và thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND có tính cấp bách, cần quyết định ngay, phát sinh trong thời gian giữa 02 kỳ họp thường lệ của HĐND, đề nghị Chủ tịch UBND và đại biểu HĐND nghiên cứu kỹ lưỡng, kịp thời báo cáo, đề xuất Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp bất thường để xem xét, quyết định theo đúng Nghị quyết 629/NQ-UBTVQH14 ngày 30/01/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

TH  
Tin liên quan:
Icon Khai mạc Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Họp báo Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba tiếp xúc cử tri phường Duy Tân
Icon Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh
Icon Ban Pháp chế của HĐND tỉnh khảo sát việc xây dựng thủy điện Đăk Mi
Icon Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tình hình thực hiện nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2019
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại thành phố Kon Tum
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Hội đồng nhân dân tỉnh họp bất thường thông qua một số nội dung quan trọng
Icon Ban Pháp chế khảo sát tại Sở Tư pháp
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC