Chương trình hoạt động năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
06/01/2020 9:35:10 SA
Trong năm 2020, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ tập trung thực hiện các hoạt động trọng tâm sau:
Chương trình hoạt động năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

* Về công tác xây dựng pháp luật: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9 và thứ 10. Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan triển khai lấy ý kiến tham gia vào các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan soạn thảo khác.

Các đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các dự án luật, nghị quyết do Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban thẩm tra.

* Về công tác giám sát: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ tiến hành giám sát Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến ngày 31/12/2018.

Phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách tín dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Phối hợp và cử đại biểu Quốc hội trong Đoàn tham gia các Đoàn giám sát khác của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội tại tỉnh Kon Tum khi có yêu cầu.

* Duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân tại Trụ sở làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tham gia tiếp công dân định kỳ với Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh vào ngày 22 hàng tháng. Tiếp tục phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tháng vào chiều thứ Năm - tuần thứ nhất của tháng. Tiếp nhận, nghiên cứu, chuyển đơn và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân gửi các đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

* Phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức cho các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp thứ 9 và thứ 10. Tiến hành một số cuộc khảo sát nắm tình hình kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng tại một số xã vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh; Tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri nơi cư trú, theo chuyên đề, lĩnh vực và đối tượng,... theo yêu cầu của đại biểu.

* Tham gia quyết định những vấn đề quan trọng khác của đất nước tại kỳ họp thứ 9 và thứ 10 - Quốc hội khóa XIV. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng và các hoạt động xã hội của tỉnh; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

* Tổ chức các cuộc làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với một số cơ quan chức năng ở địa phương để nắm tình hình, giúp cho các đại biểu Quốc hội có những thông tin cần thiết phục vụ việc xây dựng pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng, giám sát các văn bản của các cơ quan trung ương tại kỳ họp thứ 9 và thứ 10  - Quốc hội khóa XIV.

* Chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021) và Tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

* Thăm hỏi, động viên gia đình đại biểu Quốc hội các khóa và công chức, người lao động Văn phòng là con liệt sĩ, thương binh, gia đình thương binh nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020). Thăm và chúc Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 các tổ chức và cá nhân (theo kế hoạch chung của tỉnh) và đại biểu Quốc hội các khóa đã nghỉ hưu./.

 

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon THẤY GÌ QUA GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Icon Một số kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong năm 2019
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Icon MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV và Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Năm của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Tư của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Ba của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Hai của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIV
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC