banner
Thứ 3, ngày 26/9/2023
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát trực tiếp việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại huyện Sa Thầy
27-4-2022
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 18/KH-ĐĐBQH, Quyết định số 19/QĐ-ĐĐBQH ngày 24/01/2022 của Đoàn đại biểu Quốc tỉnh về thành lập Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các văn bản có liên quan, Buổi chiều ngày 26/4/2022 Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giám sát trực tiếp việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tại UBND Sa Thầy. Tham dự buổi làm việc với Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo các Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương và Sở Lao động-TBXH; Lãnh đạo UBND huyện và phòng, ban có liên quan. Đồng chí Phạm Đình Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh - Phó trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát trực tiếp việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại huyện Sa Thầy
Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo, UBND huyện đã chủ động triển khai tuyên truyền quán triệt và ban hành các văn bản để triển khai công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đảm bảo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Việc quản lý, sử dụng kinh phí và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ cho hoạt động của các cơ quan, đơn vị đã gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các quy định của Luật Ngân sách nhà nước từ khâu lập dự toán đến chấp hành và quyết toán ngân sách. Việc quản lý, sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc đi vào nề nếp; việc mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị làm việc được thực hiện theo đúng quy định, tiêu chuẩn, định mức. Đã chủ động cắt giảm những hoạt động không cần thiết, lồng ghép những hoạt động có liên quan; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý văn bản; chủ động phân bổ sử dụng nguồn tài chính, lao động, cơ sở vật chất của đơn vị hợp lý, phù hợp với yêu cầu công việc để thực hiện nhiệm vụ được giao, qua đó kinh phí được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả hơn. Hầu hết các cơ quan, đơn vị và các xã đã xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trên cơ sở đó thực hiện tốt hơn các cơ chế quản lý tài chính mới, đặc biệt là thực hiện quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính trong cơ quan.

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế là việc kiểm tra và tự kiểm tra về công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa được tiến hành thường xuyên. Vẫn còn tình trạng sử dụng ngân sách ở một số lĩnh vực chưa hiệu quả, chưa chấp hành nghiêm túc tiết kiệm chi tiêu theo quy định. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu hiện tại. Chưa khắc phục được tình trạng lãng phí trong tổ chức bộ máy và sử dụng lao động.

 Các đại biểu tham dự đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trên địa bàn huyện Sa Thầy; Tình hình thực hiện Chỉ thị số 41 của Ban Bí thư và Nghị định 110 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội; Công tác phân bổ ngân sách Trung ương giao để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Tình hình quản lý, sử dụng nguồn lực tài nguyên khoáng sản, đất đai; Tình hình một số công trình, dự án chậm tiến độ; Công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của trường dạy nghề; Kết quả thực hiện các kết luận của Kiểm toán nhà nước giai đoạn 2016- 2021; Kết quả xử lý đối với các tập thể, cá nhân có vi phạm trong các cơ quan, đơn vị;…

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phạm Đình Thanh đề nghị UBND huyện và các cơ quan có liên quan trong thời gian tới cần tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt và thực hiện các quy định của Đảng và nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ quan, đơn vị về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiến hành rà soát những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn, hạn chế làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ nói chung và đến việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nói riêng để đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết;…

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát trực tiếp việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và Sở Giáo dục - Đào tạo
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện Kon Rẫy
Icon Kết quả giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Icon Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch
Icon Kết quả kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp
Icon Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 Luật
Icon Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum trong tuần thứ nhất của kỳ họp bất thường lần thứ nhất
Icon Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE