banner
Thứ 3, ngày 23/4/2024
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG CỦA ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
11-6-2021
Đạo đức Hồ Chí Minh là một bộ phận trong minh triết và tư tưởng Hồ Chí Minh,. Đó là sự vận dụng ý tưởng tinh hoa của nhân loại, của các vị tiền nhân phương đông mà dân tộc ngưỡng mộ, cô đúc thành những giá trị mang tâm thức Việt Nam để giáo dục nhân dân Việt Nam. Đó là đạo đức của người cộng sản mẫu mực, kiên định lập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lê nin, kết hợp giữa chủ nghĩa yêu nước của dân tộc Việt Nam, với chủ nghĩa quốc tế chân chính. Đó là đạo đức của người chiến sỹ suốt đời đấu tranh, dâng hiến cả cuộc đời và sự nghiệp của mình cho lý tưởng và mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng con người, là đạo đức cách mạng, đạo đức hành động. Đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ định hướng giá trị đạo đức của thời đại, là nền tảng sự phát triển của xã hội Việt Nam, mà còn có sức lan tỏa thu hút nhân tâm của con người, mọi người kính trọng, yêu mến Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ bởi tầm cao trí tuệ mà còn vì tấm gương đạo đức cao đẹp của Người. Chúng ta còn nhớ, khi đất nước còn chia cắt, đại đức Thích Thanh Tuệ bị chính quyền sài Gòn đày ra côn đảo đã không chào cờ ngụy, không chịu hô khẩu hiệu chống lại Hồ Chủ Tịch, bọn cai ngục hỏi “Ông là nhà tu hành, tại sao không chịu chào cờ quốc gia, không hô khẩu hiệu chống Hồ Chí Minh” nhà sư đáp: “Cụ Hồ là một anh hùng dân tộc, một tấm gương đạo đức vị tha, lẽ nào tôi lại chống cụ”. Ông Xanh-tơ-ni Ủy viên cộng hòa Pháp tại bắc Việt Nam, người luôn luôn chủ chiến với chính quyền non trẻ của ta, năm 1946 từng đối mặt với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đàm phán cho Hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3, sau này trong hồi ký của mình ông đã viết: “Sau những buổi gặp gỡ với Hồ Chí Minh, tôi có cảm tưởng là con người kham khổ, với khuôn mặt thông minh đầy nghị lực, sáng suốt và mẫn tiệp ấy là một con người xuất chúng. Và trong tương lai không xa, người ấy nhất định sẽ chiếm vị trí nổi bật trên vũ đài chính trị châu Á. Tầm hiểu biết sâu rộng, trí tuệ lỗi lạc, khả năng hoạt động vô cùng lớn lao, đạo đức chí công vô tư của chủ tịch Hồ Chí Minh, khiến Người thu phục hoàn toàn được lòng dân. Rất tiếc là nước Pháp đã không đánh giá được hết con người ấy, không hiểu được uy tín cũng như sức mạnh mà con người ấy đại diện, nên đã để lại phía sau lịch sử một nền hòa bình bị bỏ lỡ” và khi chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần, năm 1969, Chính phủ Pháp đã ý nhị cử ông Xanh tơ ni làm Trưởng phái đoàn của Chính phủ Pháp mang một vòng hoa lớn, sang viếng lễ tang Người, để rồi ông ấy viết: “Chúng tôi đi ngang qua quan tài bằng kính, ở đó, thi hài mảnh khảnh của người chiến sỹ già đang yên nghỉ. Chúng tôi đã đưa thêm vào cả một biển hoa tràn ngập phòng lớn của hội trường Ba Đình một vòng hoa đồ sộ, để chứng tỏ lòng ngưỡng mộ của nước Pháp đối với kẻ thù của mình, đồng thời với ý định quên đi quá khứ và thật sự hướng về tương lai”. Nếu như năm 1946 nước Pháp đã cử ủy viên của mình sang Việt Nam gặp Hồ Chí Minh, với tâm thế đế quốc hiếu chiến nhằm dùng sức mạnh quân sự ép và khuất phục Hồ Chủ tịch cùng Chính phủ non trẻ của nhân dân ta, thì hơn 20 năm sau Chính phủ Pháp lại cử chính ông xanh tơ ni đến viếng Người, với tâm thế hối lỗi với những sai lầm mà Chính phủ Pháp cũng như của cá nhân ông đối với lịch sử, đối với một “người chiến sỹ già”, đối với một “Nền hòa bình bị bỏ lỡ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh có sức hút mãnh liệt như thế, chính vì Người suốt đời hy sinh vì nước, vì dân, vì hạnh phúc của con người, bởi vậy Người là tấm gương đạo đức ngời sáng cho hôm nay và mai sau.
GIÁ TRỊ BỀN VỮNG CỦA ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bổn phận của mỗi người, đặc biệt là đối với mỗi cán bộ, đảng viên, học tập là cần thiết, nhưng quan trọng hơn, thiết thực hơn là phải làm theo Bác, Người luôn nhắc nhở chúng ta rằng học phải đi đôi với hành, đạo đức HỒ Chí Minh là đạo đức hành động, và chính Người là tấm gương của hành động. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người phải tự giác mới thực sự thấm nhuần đạo đức của Người, tu dưỡng đạo đức khó hơn học vấn, chúng ta có thể phấn đấu trong một quãng thời gian nào đó để có một trình độ học vấn cao, nhưng đạo đức phải là một quá trình tu dưỡng rèn luyện lâu dài, học vấn cao chưa hẳn đã là có đạo đức cao, bởi vậy đạo đức là công việc phải học suốt đời, không chỉ học tập tu dưỡng, mà còn phải thường xuyên tự đấu tranh với chính mình, tức là thực hiện nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình để không ngừng tiến bộ, như thế là chúng ta đã “Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”./.

 

Tô Văn Tám  
Tin liên quan:
Icon THU HỒI TÀI SẢN TRONG CÁC VỤ ÁN THAM NHŨNG DƯỚI GÓC NHÌN PHÁP LÝ
Icon TÒA ÁN - CƠ QUAN QUAN TRỌNG TRONG THỰC THI VÀ BẢO VỆ CÔNG LÝ
Icon Tư tưởng lập hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Icon Một số vấn đề về tình hình tội phạm hiện nay
Icon VẤN ĐỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO GÂY Ô NHIẾM MÔI TRƯỜNG
Icon Vài nét về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi
Icon VỀ VẤN ĐỀ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
Icon TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP VĂN KIỆN LỊCH SỬ QUAN TRỌNG
Icon VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030.
Icon NÂNG NIU TẤT CẢ CHỈ QUÊN MÌNH
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE