banner
Thứ 6, ngày 19/4/2024
Một số kết quả của kỳ họp thứ 5 và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
27-6-2023
1. Về một số kết quả của kỳ họp: Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV khai mạc sáng ngày 22/5, bế mạc chiều ngày 24/6/2023 (kỳ họp được tiến hành trong 2 đợt, đợt 1 từ ngày 22/5-10/6/2023; đợt 2 từ ngày 19/6-24/6/2023). Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét kỹ lưỡng, biểu quyết thông qua 08 luật, gồm 06 luật đã cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4: (1) Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; (2) Luật Đấu thầu; (3) Luật Giá; (4) Luật Giao dịch điện tử; (5) Luật Hợp tác xã; (6) Luật Phòng thủ dân sự; đồng thời, cho ý kiến và thông qua theo quy trình tại một kỳ họp đối với 02 luật: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Quốc hội cũng đã thông qua 03 nghị quyết quy phạm pháp luật gồm: (1) Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; (2) Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; (3) Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
Một số kết quả của kỳ họp thứ 5 và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp
Quang cảnh phiên họp thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát

Quốc hội đã nghe Chính phủ báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) với hơn 12 triệu lượt ý kiến, cho ý kiến lần thứ hai, hoàn thiện một bước cơ bản đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi); cho nhiều ý kiến lần đầu rất quan trọng đối với 08 dự án luật khác, gồm: (1) Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); (2) Luật Căn cước công dân (sửa đổi); (3) Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); (4) Luật Nhà ở (sửa đổi); (5) Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); (6) Luật Viễn thông (sửa đổi); (7) Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; (8) Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”. Quốc hội đã dành 2,5 ngày chất vấn các thành viên Chính phủ về 04 nhóm lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội, Dân tộc, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải. Thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp, xác định cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, thời hạn hoàn thành, làm cơ sở để giám sát việc thực hiện, yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành thực hiện nghiêm túc các cam kết trước Quốc hội và cử tri cả nước, vừa kịp thời khắc phục hiệu quả các yếu kém, hạn chế trước mắt, vừa phải tạo được chuyển biến thực chất, căn cơ và lâu dài trong từng lĩnh vực được chất vấn.

Quốc hội đã kịp thời có nhiều quyết sách rất quan trọng để thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, như: (i) tiếp tục thực hiện giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2023 để kích cầu, thúc đẩy thị trường nội địa; (ii) cho phép tiếp tục phân bổ hơn 100.000 tỷ đồng còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương để bổ sung thêm vốn cho nền kinh tế, đồng thời, cho phép linh hoạt điều chỉnh vốn giữa các nhiệm vụ, dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để đẩy nhanh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; (iii) quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng thuộc thẩm quyền của Quốc hội, (iv) quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; (v) sửa đổi bổ sung căn bản các thủ tục, quy định về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài ở Việt Nam để tạo thuận lợi hơn nữa cho công dân và kích cầu du lịch…

Quốc hội đã xem xét, quyết định công tác nhân sự đối với chức danh Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021 - 2026, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 01 thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

2. Về hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tại kỳ họp: Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum tham dự kỳ họp thứ 5 gồm 06/06 đại biểu, do đồng chí U Huấn, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn. Tại kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã hoạt động tích cực và tham gia đầy đủ các phiên họp của Quốc hội. Với tinh thần trách nhiệm cao với nhân dân cả nước nói chung, với cử tri tỉnh Kon Tum nói riêng, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu, tham gia nhiều ý kiến có chất lượng tại các buổi thảo luận ở Tổ và ở Hội trường.

Tại các phiên thảo luận ở hội trường, đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã có 12 lượt phát biểu, tham gia 32 ý kiến thảo luận, tranh luận đối với các nội dung: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023; dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024;… Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã gửi 3 văn bản tham gia 14 ý kiến đối với các dự án Luật Phòng thủ dân sự, Luật đất đai (sửa đổi), Luật nhà ở;…

Tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu Quốc hội tỉnh đã có 2 lượt chất vấn trực tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về việc hoàn thiện thể chế pháp luật để hỗ trợ cho nền công vụ hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung về chỉ số lao động chưa qua đào tạo. 

Tại các phiên thảo luận tại Tổ đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã có 27 lượt phát biểu với 77 ý kiến tham gia đối với các nội dung: Kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước; các dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Luật Viễn thông (sửa đổi), Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi),…

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tiến hành 3 lần thảo luận tại Đoàn về công tác nhân sự.

Ngoài các phiên họp chính thức, trong thời gian diễn ra kỳ họp các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã tham gia các hoạt động của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội mà mình là thành viên./.

Hồ Nam, VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Icon Quốc hội thảo luận dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Icon Cần chính sách ưu tiên và tài chính với đồng bào dân tộc thiểu số về đất đai
Icon Cần nghiên cứu tách đất trồng lúa thành loại đất riêng
Icon Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận ở tổ về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận ở tổ về Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận về Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi) và Luật Viễn thông (sửa đổi)
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ ba của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
Icon Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận về Dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE