banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Cần nhắc tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương
9-6-2024
Buổi chiều ngày 08/6/2024, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã tiến hành thảo luận ở Tổ về Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 và Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi).
Cần nhắc tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương
Quang Cảnh phiên thảo luận Tổ

Phát biểu tham gia ý kiến thảo luận, đại biểu Quốc hội Nàng Xô Vi thống nhất chủ trương ban hành, tên gọi và đối tượng thụ hưởng các chính sách của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Về 7 mục tiêu tổng quát của Chương trình, đại biểu Nàng Xô Vi đặc biệt quan tâm Mục tiêu Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc; đề nghị cơ quan soạn thảo xác định rõ các nhóm nhiệm vụ giải pháp để thực hiện tốt mục tiêu này. Cần coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thực của các cấp, các ngành và người dân về tầm quan trọng của việc Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số. Từ đó, có sự quan tâm ưu tiên về nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, để góp phần tốt nhất cho phát huy sức mạnh mềm của văn hóa Việt Nam.

ĐBQH Nàng Xô Vi phát biểu thảo luận chiều ngày 08-06-2024

Về sự trùng lặp mục tiêu, đối tượng thụ hưởng giữa Chương trình này với các chương trình, dự án khác, theo đại biểu Nàng Xô Vi trong 3 Chương trình mục tiêu quốc gia đang triển khai đều có nội dung đầu tư về phát triển văn hóa. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành nhiều Chương trình liên quan đến phát triển văn hóa có nội dung trùng lặp về mục tiêu, đối tượng thụ hưởng, nguồn vốn thực hiện với Chương trình này. Để xử lý việc trùng lặp, đề nghị Quốc hội thống nhất cho phép chuyển Dự án số 6 của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các Chương trình của Chính phủ liên quan đến phát triển văn hóa có nội dung trùng lặp về mục tiêu, đối tượng thụ hưởng nhưng chưa được bố trí kinh phí hoặc chưa có kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2026-2030, để thực hiện thống nhất trong Chương trình này.

Về nguồn vốn đối ứng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, theo đại biểu Nàng Xô Vi tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương chiếm 24,6% là cao, sẽ rất khó khăn đối với các địa phương có điều kiện kinh tế  - xã hội khó khăn. Hiện nay quy định về vốn đối ứng thuộc 3 Chương trình mục tiêu quốc gia đang gây nên áp lực lớn đối với các tỉnh nghèo, khó khăn về nguồn thu. Do đó, đề nghị Chính phủ xem xét, cân nhắc đề xuất tỷ lệ phù hợp về vốn đối ứng tại Chương trình này để trình Quốc hội xem xét, quyết định./.

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Thảo luận dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) và dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên
Icon Vấn đề hoàn thổ sau kết thúc hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản
Icon Chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên – môi trường
Icon Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cảnh vệ
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ hai của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Icon Cần có chính sách đặc biệt đối với các tỉnh miền núi, vùng cao
Icon Quan tâm đúng mức đến việc giám sát kết quả giải quyết đối với vụ việc cụ thể
Icon Ba giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới
Icon Đánh thức tiềm năng phát triển của các địa phương từ văn hóa, du lịch
Icon Quy định rõ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để đảm bảo tính khả thi
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE