banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Tư của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
21-6-2024
Trong tuần làm việc thứ Tư (từ ngày 17 đến ngày 21/6/2024) của kỳ họp thứ 7, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tham gia hơn 6 Phiên làm việc ở Hội trường để nghe trình bày 18 tờ trình, báo cáo. Tiến hành thảo luận về Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); Điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035;... Thảo luận các dự án Luật Công đoàn (sửa đổi); Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15;... Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025 và Luật Lưu trữ (sửa đổi).
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Tư của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Quốc hội biểu quyết thông qua luật

Quốc hội đã nhất trí thông qua Luật Lưu trữ (sửa đổi) với số đại biểu Quốc hội tán thành là 457/463 đại biểu, bằng 93,84%. Luật gồm 8 chương, 65 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. Việc ban hành Luật Lưu trữ (sửa đổi) nhằm thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, đổi mới hoạt động quản lý và thực hiện các nghiệp vụ về lưu trữ, khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn công tác lưu trữ hiện nay.

Các đại biểu Quốc hội tham dự thảo luận Tổ

Luật Lưu trữ (sửa đổi) quy định về quản lý tài liệu lưu trữ và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; nghiệp vụ lưu trữ; tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; lưu trữ tư; hoạt động dịch vụ lưu trữ và quản lý nhà nước về lưu trữ;... Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 10 năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện phân loại, xác định giá trị, lập mục lục hồ sơ và nộp vào lưu trữ lịch sử của Nhà nước ở cấp tỉnh đối với tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn hình thành trong quá trình hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã được hình thành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành;

Đồng chí U Huấn chủ trì buổi thảo luận Tổ

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp tục tham gia gần 4 buổi thảo luận Tổ 04 cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu và thành phố Hải Phòng đối với các Dự án Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Phòng không nhân dân;... và  Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về việc giảm thuế giá trị gia tăng. Đồng chí U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã chủ trì 02 buổi thảo luận và phát biểu tham gia ý kiến đối với dự thảo Luật Phòng không nhân dân. Tại các phiên làm việc này, các đại biểu Phạm Đình Thanh, Tô Văn Tám và Trần Thị Thu Phước đã phát biểu 4 lượt tham gia ý kiến thảo luận đối với các nội dung này.

Hồ Nam VPĐ ĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Quốc hội thảo luận các dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Luật Phòng không nhân dân
Icon Quốc hội thảo luận Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược và Dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi)
Icon Quốc hội thảo luận dự án Luật Công chứng (sửa đổi); Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi)
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ Ba của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
Icon Cần nhắc tỷ lệ vốn đối ứng từ ngân sách địa phương
Icon Thảo luận dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) và dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên
Icon Vấn đề hoàn thổ sau kết thúc hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản
Icon Chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên – môi trường
Icon Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cảnh vệ
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ hai của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE