banner
Thứ 4, ngày 24/7/2024
Kỳ họp 7 HĐND khoá XII dự kiến sửa đổi Nghị quyết về Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh
28-6-2024
Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh, đã có 311 lượt hộ thuộc đối tượng của Đề án tiếp cận nguồn vốn này với tổng kinh phí giải ngân khoảng 7,2 tỷ đồng, chủ yếu để giải quyết khó khăn đột xuất về tài chính do ốm đau, bệnh tật phải điều trị dài ngày, tai nạn đột xuất, thiên tai, hỏa hoạn làm nhà cửa, tài sản, phương tiện đi lại bị hư hỏng cần khắc phục ngay. Kết quả trên đã góp phần hạn chế người dân tiếp cận với các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, cá nhân liên quan đến “tín dụng đen”. Tuy nhiên, qua đánh giá về nhu cầu được tiếp cận nguồn vốn vay này trong thời gian qua, trong đó một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước cũng có nhu cầu vay nguồn vốn này. Mặt khác, một số nội dung chính sách cho vay từ nguồn vốn được uỷ thác qua Ngân hàng chính sách xã hội có sự thay đổi.
Kỳ họp 7 HĐND khoá XII dự kiến sửa đổi Nghị quyết về Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh
đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết

Do đó để đáp ứng thực tiễn về nhu cầu và các quy định về tín dụng chính sách, kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh dự kiến xem xét sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp, cụ thể: bổ sung đối tượng được vay vốn là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn, ở lực lượng vũ trang đang công tác tại địa bàn tỉnh Kon Tum có thu nhập bình quân đầu người/hộ bằng chuẩn với hộ mức sống trung bình theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; tăng mức vay từ tối đa 30 triệu đồng lên tối đa 50 triệu đồng/hộ; tăng thời hạn cho vay (kể cả thời gian gia hạn nợ) tối đa không quá 36 tháng lên tối đa không quá 54 tháng, đặc biệt hạ lãi suất cho vay từ 7,92%/năm (lãi suất áp dụng đối tượng cho vay là hộ cận nghèo) sửa đổi xuống còn 50% lãi suất cho vay hộ nghèo theo từng thời kỳ và bổ sung thêm điều khoản quy định phương pháp, thời gian, quy trình xác định hộ gia đình có mức sống trung bình không thuộc hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp để triển khai cho vay hộ ở khu vực thành thị có nhu cầu vay để kinh doanh, buôn bán nhỏ.

Đây là một chính sách nhân văn của tỉnh nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội" và Chỉ thị 22-CT/TU ngày 22-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường các giải pháp mở rộng tín dụng; ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tín dụng đen”, đồng thời qua triển khai thực hiện trên thực tế còn có những bất cập cần sớm tháo gỡ, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung nghị quyết trên để đáp ứng kịp thời nhu cầu của các đối tượng với mục tiêu cao nhất của Đề án là góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh.

 

Trần Thị Thảo Vi Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh  
Tin liên quan:
Icon Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp giải trình tháng 6/2024
Icon Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng tiếp xúc cử tri tại xã Đăk Kroong và thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei.
Icon Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai
Icon Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo tại Thanh tra tỉnh
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại sở Tài nguyên và Môi trường
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Sở Y tế
Icon Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng tiếp xúc cử tri tại các xã Đăk Tờ Re, Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Kon Tum
Icon Thường trực HĐND tỉnh giám sát tại huyện Đăk Hà
Icon Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đăk Hà
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE