banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Chương trình công tác tháng 3-2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
19-11-2014

Trong tháng 3-2014, Thường trực HĐND huyện Đăk Tô tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện. Phối hợp với UBND huyện, các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết kỳ họp thứ 7 HĐND huyện. Tổ chức Hội nghị thường kỳ vào ngày 25-3-2014 để đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện trong tháng 3 và chương trình công tác tháng 4-2014; cho ý kiến đối với Kế hoạch và Đề cương giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khoá XII về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh năm 2014; Việc chấp hành pháp luật trong việc thu, quản lý, sử dụng các quỹ, các khoản đóng góp ngoài ngân sách nhà nước trong các trường học; Công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; UBND huyện báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát Nghị quyết ban hành tại kỳ họp thứ 7 của HĐND các xã, thị trấn; có ý kiến xin điều chỉnh, giới hạn phạm vi thực hiện Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 18-7-2012 của HĐND huyện về thông qua Đề án kiên cố hoá đường giao thông giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn huyện Đăk Tô để phù hợp với kế hoạch thực hiện Đề án cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng một số công trình hạ tầng kinh tế- xã hội thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2015 của UBND tỉnh. Chuẩn bị các nội dung để tổ chức Hội nghị giao ban quý I-2014. Tổ chức khảo sát nắm tình hình triển khai thực hiện làm đường giao thông theo Quyết định 1091/ QĐ-UBND ngày 25-12-2013 của UBND tỉnh Kon Tum tại các xã và Đề án trồng cà phê tại 2 xã Văn Lem và Đăk Trăm./.( LNN).

  
Tin liên quan:
Icon Chương trình công tác tháng 03- 2014 của Thường trực HĐND huyện Kon Plông
Icon Kết quả hoạt động tháng 02 và chương trình công tác tháng 03/2014 của HĐND huyên Tu Mơ Rông
Icon Chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Sa Thầy
Icon Chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Kon Plông
Icon HĐND thành phố Kon Tum tổ chức thành công kỳ họp thứ 7, khóa X
Icon Kết quả hoạt động năm 2013 và chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Đăk Hà
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE