banner
Thứ 5, ngày 18/4/2024
Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Tu Mơ Rông khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016
20-11-2014
Trong hai ngày 15 và 16/7/2014, Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông đã tiến hành kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016 với sự tham gia của 23/27 vị đại biểu HĐND huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, mặc dù tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động gây bất lợi cho sản xuất và đời sống, nhưng dưới sự lãnh đạo sâu sát kịp thời của Ban Thường vụ Huyện ủy, điều hành của UBND, giám sát của HĐND huyện, tình hình Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh của huyện vẫn ổn định và đạt nhiều kết quả. Sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển theo hướng tích cực, từng bước đảm bảo một phần nhu cầu lương thực tại chỗ cho nhân dân; một số loại cây trồng lâu năm như cà phê, bời lời và thủy sản được nhiều xã quan tâm phát triển; tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi được kiểm soát chặt chẽ. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, cơ bản đã đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Chất lượng dạy và học ở các cấp được chú trọng, trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt tỷ lệ khá cao; Công tác an sinh xã hội được đảm bảo và thực hiện kịp thời…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh 6 tháng đầu năm 2014 của huyện vẫn còn một số tồn tại cần tập trung khắc phục trong thời gian đến như: Năng suất cây trồng (đặc biệt cây lúa nước) trên địa bàn huyện còn thấp; Công tác phối hợp triển khai xây dựng chương trình nông thôn mới trên địa bàn huyện chưa đồng bộ, tiến độ triển khai chậm; Công tác đầu tư, giải ngân, thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản chưa đảm bảo tiến độ yêu cầu; Chất lượng dạy và học ở một số trường học chưa cao, trình độ chuyên môn nghiệp vụ một số giáo viên còn hạn chế…

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm, kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện, khóa XII đã thông qua 03 Nghị Quyết: Nghị quyết về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 của HĐND huyện; Nghị quyết về biện pháp thực hiện nhiệm vụ Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng-An ninh 6 tháng cuối năm 2014 và Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2013.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế 6 tháng đầu năm và thực hiện thắng lợi kế hoạch Kinh tế-Xã hội, Quốc phòng - An ninh những tháng còn lại của năm 2014. Kỳ họp xác định một số nhiệm vụ cơ bản cần tập trung thực hiện trong thời gian đến: Một là, chỉ đạo điều hành sâu sát, cụ thể hoá đề ra các chương trình, kế hoạch hành động, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện trong năm 2014. Hai là, tập trung chăm sóc vụ mùa năm 2014 phấn đấu vượt diện tích, năng suất và sản lượng theo kế hoạch đề ra; Chủ động phòng ngừa và giám sát không để dịch bệnh xảy ra trên cây trồng và vật nuôi; tạo điều kiện hỗ trợ tiêu thụ hàng hoá, góp phân tăng hiệu quả sản xuất nâng cao đời sống nông dân. Ba là, thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014 đạt chỉ tiêu dự toán được giao. Bốn là, tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, điều kiện cho năm học 2014-2015, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt là chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số. Năm là, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân./.

Minh Tú  
Tin liên quan:
Icon Kết quả kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện Kon Rẫy, khoá XIII
Icon HĐND huyện Kon Plông tổ chức kỳ họp thứ 8- khóa XIII
Icon Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Kết quả kỳ họp lần thứ tám HĐND huyện Ngọc Hồi khoá V
Icon Kết quả công tác tháng 3 và Chương trình công tác tháng 4/2014 của Thường trực HĐND thành phố
Icon Chương trình công tác tháng 3-2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Chương trình công tác tháng 3-2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Chương trình công tác tháng 03- 2014 của Thường trực HĐND huyện Kon Plông
Icon Kết quả hoạt động tháng 02 và chương trình công tác tháng 03/2014 của HĐND huyên Tu Mơ Rông
Icon Chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Sa Thầy
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE