banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Kết quả kỳ họp lần thứ tám HĐND huyện Ngọc Hồi khoá V
19-11-2014
HĐND huyện Ngọc Hồi vừa tổ chức thành công kỳ họp lần thứ tám HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016.
Kết quả kỳ họp lần thứ tám HĐND huyện Ngọc Hồi khoá V

Kỳ họp đã xem xét, cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH-QPAN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH-QPAN 6 tháng cuối năm 2014; tình hình thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối 2014; báo cáo quyết toán ngân sách huyện năm 2013; Kết quả hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm 2014 và chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2014 của HĐND huyện; Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện; ý kiến tham gia xây dựng chính quyền của Ban Thường trực UBMT huyện và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ngành tư pháp huyện. Ngoài ra, Kỳ họp đã dành thời gian thỏa đáng để đại biểu HĐND huyện thảo luận và chất vấn về tình hình KTXH-QPAN 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2014 và một số vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm.

Kỳ họp lần thứ tám HĐND huyện khóa V đã xem xét và thông qua 04 nghị quyết: Nghị quyết về bổ sung chương trình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2014; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Ngọc Hồi năm 2013 và chuyển kết dư ngân sách huyện sang năm 2014; Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2014 và Nghị quyết về việc điều chỉnh một số nội dung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014./. (MT)

Minh Tú  
Tin liên quan:
Icon Kết quả công tác tháng 3 và Chương trình công tác tháng 4/2014 của Thường trực HĐND thành phố
Icon Chương trình công tác tháng 3-2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Chương trình công tác tháng 3-2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Chương trình công tác tháng 03- 2014 của Thường trực HĐND huyện Kon Plông
Icon Kết quả hoạt động tháng 02 và chương trình công tác tháng 03/2014 của HĐND huyên Tu Mơ Rông
Icon Chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Sa Thầy
Icon Chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Kon Plông
Icon HĐND thành phố Kon Tum tổ chức thành công kỳ họp thứ 7, khóa X
Icon Kết quả hoạt động năm 2013 và chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Đăk Hà
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE