banner
Thứ 5, ngày 18/4/2024
Kết quả kỳ họp lần thứ 8 HĐND huyện Kon Rẫy, khoá XIII
20-11-2014
Hội đồng nhân dân huyện Kon Rẫy khoá XIII vừa tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 8, nhiệm kỳ 2011-2016. Tham dự kỳ họp có 26/27 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm 2014, kỳ họp đã ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, giám sát của HĐND huyện và sự điều hành quyết liệt, năng động của UBND, huyện đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả tích cực như: Tổng thu ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2014: 94.728 triệu đồng, đạt 57% so với dự toán; Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2014: 94.268 triệu đồng, đạt 57% so với dự toán; Tổng diện tích cây lâu năm là: 5.947,6 ha, đạt 99,7% so với kế hoạch; Tổng đàn gia súc, gia cầm: 78.316 con, đạt 95,2% so với kế hoạch; các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao tiếp tục phát triển; tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững; bộ máy nhà nước tiếp tục được củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra…

Tại kỳ họp này, ngoài xem xét, cho ý kiến các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND huyện; báo cáo công tác xây dựng chính quyền của UBMTTQ Việt Nam huyện; báo cáo kết quả công tác của ngành tư pháp theo luật định, kỳ họp đã xem xét và biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện, bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBND huyện; miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện 02 đồng chí, bầu cử bổ sung ủy viên UBND huyện 02 đồng chí…

Sau một ngày rưỡi làm việc tích cực, khẩn trương, kỳ họp đã biểu quyết thông qua 12 Nghị quyết: Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Kon Rẫy khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016; Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Kon Rẫy khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy khoá XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND huyện Kon Rẫy khoá XIII, nhiệm kỳ 2011- 2016; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy khoá XIII, nhiệm kỳ 2011- 2016; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên UBND huyện, khóa XIII nhiệm kỳ 2011-2016; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên UBND huyện, khóa XIII nhiệm kỳ 2011-2016; Nghị quyết về chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện; Nghị quyết về chương trình giám sát 6 tháng cuối năm 2014 của Hội đồng nhân dân huyện; Nghị quyết về phương hướng và biện pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng cuối năm 2014 của UBND huyện; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2013; Nghị quyết về việc điều chỉnh mức hỗ trợ cán bộ tăng cường về cơ sở theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 của HĐND huyện Kon Rẫy hỗ trợ đối với học sinh là người dân tộc thiểu số có hạnh kiểm tốt, học lực khá trở lên hiện đang học tại các trường THCS, THPT; hỗ trợ đối với cán bộ cấp huyện được cấp có thẩm quyền quyết định tăng cường về các xã, thị trấn./.

MT  
Tin liên quan:
Icon HĐND huyện Kon Plông tổ chức kỳ họp thứ 8- khóa XIII
Icon Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Kết quả kỳ họp lần thứ tám HĐND huyện Ngọc Hồi khoá V
Icon Kết quả công tác tháng 3 và Chương trình công tác tháng 4/2014 của Thường trực HĐND thành phố
Icon Chương trình công tác tháng 3-2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Chương trình công tác tháng 3-2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Chương trình công tác tháng 03- 2014 của Thường trực HĐND huyện Kon Plông
Icon Kết quả hoạt động tháng 02 và chương trình công tác tháng 03/2014 của HĐND huyên Tu Mơ Rông
Icon Chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Sa Thầy
Icon Chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Đăk Tô
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE