banner
Thứ 7, ngày 25/5/2024
Chương trình công tác tháng 3-2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
19-11-2014

Trong tháng 3-2014, Thường trực HĐND thành phố Kon Tum tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ sau: Tiếp tục phối hợp với UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố; đồng thời, đôn đốc UBND thành phố và các ngành chức năng giải quyết các đơn thư khiếu nại của công dân theo quy định của pháp luật. Đề nghị UBND thành phố đẩy mạnh các biện pháp thu ngân sách nhà nước nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2014; tổ chức Hội nghị phát động phong trào Xanh- sạch- đẹp năm 2014; rà soát lại các kết luận giám sát và khảo sát để có biện pháp triển khai thực hiện; triển khai xây dựng Đề án quy hoạch lại các làng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực nội thành, thành phố Kon Tum để trình kỳ họp HĐND thành phố lần thứ 8, khoá X. Tham dự và chuẩn bị báo cáo tham luận tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố quý I-2014. Chuẩn bị nội dung giao ban định kỳ quý I-2014 giữa Thường trực HĐND thành phố với UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố và Thường trực HĐND-UBND các xã, phường. Tổ chức giám sát tình hình thu, chi các khoản phí tại các trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND xã Kroong. Tham gia tiếp công dân với Chủ tịch UBND thành phố vào ngày 10,20 hàng tháng; tiếp nhận và chuyển UBND thành phố chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh của nhân dân theo quy định của pháp luật. Tham dự các cuộc họp, giao ban định kỳ giữa 3 Thường trực theo quy định./. (LNN).

  
Tin liên quan:
Icon Chương trình công tác tháng 3-2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Chương trình công tác tháng 03- 2014 của Thường trực HĐND huyện Kon Plông
Icon Kết quả hoạt động tháng 02 và chương trình công tác tháng 03/2014 của HĐND huyên Tu Mơ Rông
Icon Chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Sa Thầy
Icon Chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Kon Plông
Icon HĐND thành phố Kon Tum tổ chức thành công kỳ họp thứ 7, khóa X
Icon Kết quả hoạt động năm 2013 và chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Đăk Hà
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE