banner
Thứ 5, ngày 18/4/2024
Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
19-11-2014

Vừa qua, Thường trực HĐND thành phố đã thông qua chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014. Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, Thường trực HĐND thành phố sẽ tổ chức Kỳ họp thứ 9 theo luật định. Bên cạnh công tác giám sát thường xuyên, sẽ tập trung tổ chức các đợt giám sát chuyên đề về: Cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2011-2013; Tình hình triển khai thực hiện việc hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền trên địa bàn thành phố Kon Tum từ năm 2010 đến năm 2013;  Công tác thi hành án năm 2014 trên địa bàn thành phố; Việc thực hiện Pháp lệnh Quy chế dân chủ ở cơ sở; Việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn thành phố Kon Tum (giai đoạn 2013-2014). Đồng thời, sẽ tổ chức đánh giá kết quả triển khai các Nghị quyết chuyên đề do HĐND thành phố ban hành từ năm 2011 đến năm 2013; Tổ chức họp giao ban quý III/2014 với UBND, UBMTTQVN thành phố, Thường trực HĐND, UBND các xã, phường; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tổ chức việc tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử trước và sau Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa X…/. (MT)

  
Tin liên quan:
Icon Kết quả kỳ họp lần thứ tám HĐND huyện Ngọc Hồi khoá V
Icon Kết quả công tác tháng 3 và Chương trình công tác tháng 4/2014 của Thường trực HĐND thành phố
Icon Chương trình công tác tháng 3-2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Chương trình công tác tháng 3-2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Chương trình công tác tháng 03- 2014 của Thường trực HĐND huyện Kon Plông
Icon Kết quả hoạt động tháng 02 và chương trình công tác tháng 03/2014 của HĐND huyên Tu Mơ Rông
Icon Chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Sa Thầy
Icon Chương trình công tác năm 2014 của HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện Kon Plông
Icon HĐND thành phố Kon Tum tổ chức thành công kỳ họp thứ 7, khóa X
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE