banner
Thứ 2, ngày 22/4/2024
TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
16-7-2021
Hiện nay Đảng ta đó và đang phát động thực hiện Cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, tấm gương Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05/2016 của Bộ Chính trị. Đây là cuộc vận động lớn trong công tác tư tưởng của đảng, nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, định hướng giá trị và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, lực lượng vũ trang và toàn dân, qua đó củng cố và nâng cao sức đề kháng trong mỗi con người, trước những khó khăn thách thức, cám dỗ trong cuộc sống, và trước những thủ đoạn xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch.
TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỐT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

 Cuộc vận động đã được sự hưởng ứng sâu rộng trong đảng và trong các tầng lớp nhân dân, và thực sự là cuộc sinh hoạt chính trị sôi nổi trong đời sống xã hội. Các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách, tấm gương Hồ Chí Minh, đã được học tập, thảo luận quán triệt không chỉ trong đảng, trong cán bộ công chức , lực lượng vũ trang và đến tận các tầng lớp nhân dân, sau học tập có kiểm điểm liên hệ bản thân và xác định phương hướng phấn đấu rèn luyện học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách, tấm gương của Bác. Hàng năm đều có chuyên đề cụ thể triển khai trong cả nước và các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tại địa phương mỡnh. Quá trỡnh thực hiện đã có nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội, nhiều nơi đã có cách làm hay, có tác dụng thiết thực. Có thể khẳng định rằng, Cuộc vận động đã thực sự đi vào cuộc sống, các tầng lớp nhân dân rất quan tâm theo dõi, và tích cực hưởng ứng, đồng thời bày tỏ sự mong muốn và tin tưởng vào kết quả của cuộc vận động bằng sự chuyển biến tích cực trước hết từ nhận thức, bản lĩnh, chính trị và hành vi của cán bộ, công chức, đảng viên trong đảng và chính quyền. Để Chỉ thị 05/2016 tiếp tục đi sâu vào đời sống xã hội và đạt được hiệu quả ngày một tốt hơn, cần phải phải tiếp tục nhận thức sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách, tấm gương của Bác. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng, với nội dung vô cùng phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ, những điểm cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách, tấm gương của Người mà ta cần nhận thức sâu sắc qua cuộc vận động này là: Tận trung với nước, tận hiếu với dân, không ngại gian khổ hy sinh, phấn đấu đến cùng cho sự nghiệp cách mạng, cho lợi ích của nhân dân của dân tộc, Người từng tâm niệm rằng Tôi chỉ có một tổ quốc đó là tổ quốc Việt Nam, nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, đó là chân lý không bao giờ thay đổi, và Người cũng chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành... Học tập phẩm chất đạo đức này của Bác để chúng ta luôn luôn kiên định lập trường tư tưởng, không hoang mang dao động trước các luận điệu xuyên tạc chia rẽ của các thế lực thù địch, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước giàu mạnh. Lắng nghe và chia sẻ với những khó khăn của người dân, tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng nhân dân, và tạo nhiều cơ hội cho người dân xây dựng đời sống no đủ, bình yên, đồng thời chung tay xây dựng đảng, xây dựng chính quyền nhất là chính quyền cơ sở vững mạnh.

  Đó là phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Sinh thời dù ở cương vị cao nhất Bác luôn tự giác nghiêm túc trong học tập, trong công tác, và dù bận trăm công ngàn việc nhưng Bác vẫn tăng gia sản xuất, và làm những công việc của đời thường, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, cái gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Không bao giờ cho mình được hưởng đặc quyền đặc lợi, áo sờn vai, dép lốp mòn vẹt, xe ô tô cũ vv... Bác vẫn dùng, chúng ta phải nhận thức rằng không phải Chính phủ và nhân dân không đủ tiền mua sắm mới cho Bác như bác đã từng nói, hay là bác sống theo thuyết khổ hạnh, mà vấn đề ở đây là Bác dạy chúng ta, Bác nêu tấm gương cho chúng ta rằng cái gì còn dùng được thì cứ dùng, đừng lãng phí, phô trương, hãy giản dị đến mức có thể trong sự tĩnh tại và chăm lo trau dồi trí tuệ, phẩm chất, đó chính là điều làm cho ta lớn lên, cho ta được sự tôn trọng của mọi người, chứ không phải là màu mè, hình thức, kiêu căng, tham vọng địa vị danh lợi.

  Đó là lòng nhân ái, bao dung độ lượng, thương yêu con người, yêu quê hương, đất nước, và những người cần lao. Dẫu ở đâu và trong hoàn cảnh nào, dù đó là trong những năm tháng gian lao cực khổ, tù đày, hay ở đỉnh cao của quyền lực, Bác đều đau cùng nỗi đau của quần chúng cần lao, nhân ái độ lượng, vị tha với những lỗi lầm của con người. Bác từng nói rằng mỗi người dân Việt Nam có nỗi đau riêng, gộp tất cả nỗi đau khổ đó lại thành nỗi đau cua tôi. Suốt cả cuộc đời của Bác là “Nâng niu tất cả chỉ quên mình”.

  Trên cơ sở nhận thưc sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách, tấm gương Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ đảng viên, và mỗi người tự liên hệ với bản thân mình trong cuộc sống, công tác học tập đã học tập và làm theo Bác như thế nào, phải nhận thức đầy đủ rằng, sự tự liên hệ này là hoàn toàn tự nguyện, tự giác không có sự ép buộc nào, hay một biện pháp hành chính pháp lý nào, do vậy phải trung thực với tổ chức, trung thực với đảng, trung thực với chính mình, sự liên hệ nghiêm túc đó, cùng với sự góp ý xây dựng của tổ chức, của cộng đồng, sẽ chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm trong quá trình học tập, làm theo tấm gương của Người. Sự tự liên hệ đó phải là một quá trình thường xuyên, lâu dài, từ đó làm phương hướng phấn đấu học tập, rèn luyện không chỉ trong cả cuộc vận động, mà là suốt cuộc đời, đồng thời biến thành hành động thiết thực trong cuộc sống. Sự nhận thức, liên hệ đó là bổn phận của toàn dân, mà trong đó trước hết là trong cán bộ, đảng viên, công chức nhà nước. Nhân dân kỳ vọng lớn vào nhận thức, hành vi, ứng xử theo tấm gương đạo đức của Bác ở đội ngũ những “công bộc” của mình, và bởi vậy sự chyển biến trong cán bộ, đảng viên, công chức là nhân tố quan trọng đảm bảo cho thành công của quỏ trỡnh thực hiện.

  Tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra của các cấp uỷ đảng và của các Ban chỉ đạo thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức tấm gương Hồ Chí Minh, công tác kiểm tra này không phải là để kiểm điểm, áp dụng các biện pháp hành chính pháp lý hay để chỉ trích, mà là để đẩy mạnh quá trình thực hiện, đồng thời để phát hiện chỉ rõ những yếu kém lệch lạc, mơ hồ hay máy móc trong học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác, từ đó góp ý, định hướng để tổ chức hưởng ứng nâng cao hiệu quả thực hiện Kế hoạch 03/2016 của Ban bí thư về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị./.

Tô Văn Tám  
Tin liên quan:
Icon VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG XÃ HỘI CÔNG DÂN
Icon GIÁ TRỊ BỀN VỮNG CỦA ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Icon THU HỒI TÀI SẢN TRONG CÁC VỤ ÁN THAM NHŨNG DƯỚI GÓC NHÌN PHÁP LÝ
Icon TÒA ÁN - CƠ QUAN QUAN TRỌNG TRONG THỰC THI VÀ BẢO VỆ CÔNG LÝ
Icon Tư tưởng lập hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Icon Một số vấn đề về tình hình tội phạm hiện nay
Icon VẤN ĐỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO GÂY Ô NHIẾM MÔI TRƯỜNG
Icon Vài nét về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi
Icon VỀ VẤN ĐỀ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN
Icon TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP VĂN KIỆN LỊCH SỬ QUAN TRỌNG
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE