banner
Thứ 2, ngày 22/4/2024
CMList HOẠT ĐỘNG HĐND HUYỆN, TP

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 tại huyện Đăk Tô

Trong 2 ngày 30 và 31/7/2014, Đồng chí A Bốn, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn huyện Đăk Tô đã cùng tổ đại biểu HĐND tỉnh và tổ đại bi...

Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016 vừa tổ chức thành công Kỳ họp thứ 8.

Trong hai ngày 15 và 16/7/2014, Hội đồng nhân dân huyện Đăk Tô khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tiến hành Kỳ họp thứ 8.

Trong 2 ngày 17 và 18/7/2014 tại Hội trường 19/5 huyện, HĐND huyện Sa Thầy khoá IX, nhiệm kỳ 2011-2016 tiến hành kỳ họp lần thứ 8. Có 28/30 đại biểu H...

Vừa qua, tại Hội trường lớn trụ sở HĐND-UBND thành phố Kon Tum, HĐND thành phố khóa X đã tổ chức Kỳ họp thứ 8 với sự tham gia của 31/33 đại biểu HĐND ...

Trong hai ngày 15 và 16/7/2014, Hội đồng nhân dân huyện Tu Mơ Rông đã tiến hành kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2011-2016 với sự tham gia c...

Hội đồng nhân dân huyện Kon Rẫy khoá XIII vừa tổ chức thành công kỳ họp lần thứ 8, nhiệm kỳ 2011-2016. Tham dự kỳ họp có 26/27 đại biểu Hội đồng nhân ...

HĐND huyện Kon Plông tổ chức kỳ họp thứ 8- khóa XIII

Ngày 15/7/2014, HĐND huyện Kon Plông tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIII.

Kết quả kỳ họp lần thứ tám HĐND huyện Ngọc Hồi khoá V

HĐND huyện Ngọc Hồi vừa tổ chức thành công kỳ họp lần thứ tám HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2011-2016.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm, ngày 20/12/2013, HĐND huyện Kon Plong đã tổ chức bế mạc kỳ họp thứ 7, khóa XIII.

HĐND thành phố Kon Tum tổ chức thành công kỳ họp thứ 7, khóa X

Sau 2 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, chiều ngày 18/12/2012, HĐND thành phố Kon Tum tổ chức bế mạc kỳ họp thứ 7, khó...

Thực hiện Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003 và Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày 02/4/2005. Năm 2013, Thườn...

Trang trước
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE